MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Městská zeleň

Důležitým skaldebním prvkem měst je městská zeleň, tedy stromy, keře a trávníky.

Základní dělení zeleně

Funkce zeleně v městském prostředí

Zeleň zastává ve struktuře města hned několik životně důležitých rolí:

Hygienická a kimatická funkce

Estetická a psychická funkce

Ochranná funkce

Regenerační funkce

Vodohospodářská

Environmentální funkce

Členění veřejné zeleně

Vysoká zeleň

Koruny vysoké zeleně vytváří clonu hluku, znečištění a pohledu, kmenová část ale zaručuje přehlednost a nerušenost na úrovni pohybu chodců.

S vysokou zelení je nutné zacházet jako s hmotou a dbát na fakt, že spolu se stavbami je to právě zeleň, co utváří prostor.

Střední zeleň

Keře mohou rámovat vizuální scénu, tvořit záměrnou bariéru a doplnit skupiny vysoké zeleně. Vždy ale hrozí, že keře vytvoří negativní bariéru, která sníží přehlednost a prostupnsot prostoru, díky čemuž bude budit pocit ohrožení (že na nás z křoví vyskočí nějaký útočník) čí přímo nahrávat nebezpečí (někdo skutečně vyskočí).

Nízká zeleň

Nízká zeleň tvoří jednak základ zelených ploch (trávníky), také ale funguje jako kultivovaný akcent a estetické doplněí (záhony).

Použití veřejné zeleně

Veřejnou zeleň lze použít několika základními způsoby:

Druhy veřejné zeleně

Systém městské zeleně

Souhrn veškeré zeleně ve městě je takzvaným Systémem zeleně. Jeho podoba vypovídá o tom, jak velké plochy zeleně se ve městě nachází, jak na sebe navazují, kde se jich soustřďuje více a kde chybí.

Existují tři typy systémů zeleně:

Zásady návrhu zeleně

Několik rad pro návrh městské zeleně: