MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Pravěké umění


V pravěku lidé žili nejprve kočovně, umění se proto soustředilo spíše na drobné předměty – ozdoby. Dochovaly se různé náhrdelníky, magické předměty, hliněné píšťaly, ozdobené předměty denní potřeby a sošky, takzvané Venuše.

Dějinami prošlo několik lidských druhů:

Jeskynní malby

Vznikly poté, co se lidé usadili na místě. Zobrazují zvířata, lovce, či šamany v maskách. Jsou různě abstrahované, malované různými způsoby od nanášení větévkou po rozprašování ústy. Pravděpodobně měly magický účel, autoři jimi chtěli přivolat úspěch v lovu.

Jsou staré 15 až 40 tisíc let, nejznámější jsou malby ve Španělsku v Altamiře (15 tisíc let staré) a ve Francii v Lascaux (staré 16 tisíc let). Nejstarší evropské (až 32 tisíc let) jsou v jeskyni Chauvet.

Altamira Lascaux Chauvet

Altamira

Lascaux

Chauvet

Venuše

Jsou ženské idoly (Idol je kultovní soška). Jde o malé sošky kyprých tvarů, které patrně měly oslavovat plodnost.

Nejstarší pochází z Německa a je stará kolem čtyřiceti tisíc let (Venuše z Hohle Fels), takzvaná Věstonická Venuše nalezená na Moravě je první soškou z pálené hlíny na světě. Venuše bývají vyrobené také například ze slonoviny či nepálené hlíny.

Venuše Venuše Venuše

Venuše z Hohle Fels

Věstonická Venuše

Venuše z Monpazieru

Keramika

Znamená výrobky z hlíny. Tyto tzv. hrnčířské výrobky jsou sice křehké, ale trvanlivé, patří proto k nejběžnějším archeologickým nálezům. Výroba keramiky začíná v neolitu, v době bronzové byla povznesena k dokonalosti vynálezem hrnčířského kruhu. Podle keramiky lze snadno určit příslušnost k pravěké kultuře. Protože ale ty nejstarší neznáme jménem, zavádí se názvy právě podle keramiky (např. lid zvoncové keramiky).

Kreamika

Archeologické kultury

Viz článek Dějiny architektury → Megalitická kultura.