MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Úvod do umění

V umění se již od počátku vyskytují dvě tendence, dva způsoby umělecké tvorby: realistické umění se snaží zachycovat a zprostředkovávat reálně, skutečné věci a jevy, zatímco abstraktní umění vytváří díla na základě představ, dojmů a pocitů, zachycuje věci neexistující.

Realistické umění

Mona Lisa Zrození Venuše Azovští rybáři

Leonardo DaVinci: Mona Lisa

Sandro Botticelli: Zrození Venuše

Anatolij Načev: Azovští rybáři

Abstraktní umění

Linie 50 Kosmické jaro Oblouková mutace

Zdeněk Sýkora: Linie číslo 50

František Kupka: Kosmické jaro

Vladislav Mirvald: Oblouková mutace

Přehled dějin umění