MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Rané křesťanské umění

Římské náboženství neponechávalo příliš prostoru pro domácí zbožnost, proto již poměrně záhy začalo přejímání nových náboženských proudů. Úspěšné v tom byly především kult bohyně Isis a východní monoteismy – mithraiusmus z Íránu a křesťanství z Palestiny. Už však nešlo o původní Kristovo učení, ale jako učení sv. Pavla, který jej chápal už jako náboženství oddělené od judaismu. Původně šlo o záležitost chudých vrstev, lidé se sdružovali do křesťanských obcí. Později začalo být populární i mezi bohatšími vrstvami, které také financovaly první křesťanské umění.

Příklon Římanů ke křesťanství se začal projevovat nejprve způsobem pohřbívání. Kvůli víře ve vzkříšení se pohřbívaly neporušené ostatky do země pod stříšku z kamene a dřeva, později do dřevěných truhel a kamenných sarkofágů. Na hřbitovech došlo brzy místo, pohřbívalo se i za hradbami, když nestačilo místo ani tam, začaly se budovat katakomby. Tam se pohřbívalo do nik ve stěnách. Katakomby nikdy nesloužily jako útočiště před pronásledováním, jen se tam konaly zádušní mše a každoroční vzpomínky na zemřelé.