MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Etruské umění

Národ žijící na území dnešního Apeninského poloostrova. Jejich původ je záhadou, pravděpodobně byli původním domácím obyvatelstvem, které se postupně začalo díky bohatnutí obchodem kulturně vydělovat. Etruskové sami sebe nazývali Rasenna, Řekové jim říkali Tyrrhénoi, Římané Tusci – odtud název regionu Toscana (původní Etrurie).

Počátkem etruské kultury je tzv. Villanovská kultura z 9. a 8. stol. př. Kr. Obchodem začal na Apeninský poloostrov pronikat orientální vliv. Etruskové tehdy přejímají zpracování zlata.

Největší rozvoj kultury Etrusků nastává v 6. stol. př. Kr., kdy jsou kulturní vlivy Orientu nejprve doplněny a následně nahrazeny vlivy Řeků z jižní Itálie (a jejich archaického období). Na mnoha dílech není poznat, jde-li o etruská nebo řecká díla. Etrurie byla tvořena menšími městskými státy ovládanými aristokratickými rody, od poloviny 6. stol. př. Kr. byl tento způsob vlády nahrazován demokraciemi. Jednotlivá města často bývala v umělecké oblasti specializovaná na určitý typ uměleckých děl, což spolu s existencí celého spektra děl v každém městě dokládá fungující trh s uměním.

Etruské malířství

V Etrurii známe monumentální malířství u z doby archaické, můžeme dokonce sledovat jeho vývoj od 6. stol. až po dobu helénistickou.


Zpracováno na základě přednášek PhDr. Rudolfa Pošvy, CSc. a doplňující literatury.