MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Doba bronzová

Kykladské idoly

Středomořské kultury mají počátek v kultuře minojské Kréty. Těsně před ní se objevuje kultura na Kykladských ostrovech (Kykladské idoly – stylizované drobné sošky, 3. tis. př. Kr.).

hráč

Minojská kultura

Kolem roku 2000 př.Kr. dostal model rozvinuté krétské kultury svoji definitivní podobu, Země byla ovládána vládi obývajícími paláce. První palác (Knóssos) objevil Sir Arthur Evans, částečně jej obnovil a nazval krétskou civilizaci minojskou podle legendárního krále Minoa. Kultura byla v kontaktu s Egyptem (zpodobnění gryfů, pojetí výzdoby stěn – fresky, polychromované sádrové vlysy). Paláce poničil výbuch sopky na ostrově Santorini 1650 př.Kr. Tamtéž byly nalezeny zbytky minojské kultury včetně kamenných domů kolem paláců (kamenné zdivo vyztužené dřevem), palácová kultura tak zřejmě byla současně kulturou městskou. Výbuchem sopky kultura upadla a byla porobena mykénskou kulturou. Minojci pak zřejmě pracovali jako umělecké a řemeslnické síly.

Mykénská kultura

Kultura etnických Řeků vzniklá souběžně s minojskou kulturou, nazývaná podle hlavního sídla – Mykén, které objevil Heinrich Schliemann. Mykéňané byli lovci a válečníci, museli se bránit útokům měně vyspělých kmenů a válčili i mezi sebou. Sídla byly opevněné celky s paláci podobnými krétským zvaná tvrze nebo hrady. Na mnoha místech jader mykénské kultury později vznikla klasická antická města.

Důležitým stimulem pro mykénskou kulturu byl kontakt s minojskou kulturou.

Řecká tradice spojuje zhroucení mykénské kultury s vpádem řeckého kmene Dórů, kteří přinesli užívání železa a zcela odlišné pohřební zvyky i způsob života. Postupně ovládli mykénská centra a postupně osídlili celé pevninské Řecko a pobřeží Malé Asie. Období po pádu mykénské kultury se vyznačuje minimem archeologických nálezů kulturní hodnoty.


Zpracováno na základě přednášek PhDr. Rudolfa Pošvy, CSc. a doplňující literatury.