MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Nikola Tesla

Nikola Tesla se narodil 10. července 1856 srbským rodičům ve vesnici Smiljan v tehdejším Chorvatském království, součásti Rakouska-Uherska. Jeho otec byl kněz a matka byla známá svými ručními pracemi.

Studium

Absolvoval gymnázium v Karlovaci, kde vynikal v matematice - z hlavy byl schopen vypočítat složité integrály, a to už v době, kdy jeho vrstevníci ani netušili, že něco jako integrál vůbec existuje. Po gymnáziu chtěl zamířit na studium techniky, čemuž ale jeho otec bránil, chtěl pro syna raději kněžské vzdělání. Tesla následně onemocněl cholerou, která jej přešla, až když otec s technickým vzděláním souhlasil. Nikola tak odešel studovat fyziku a matematiku na polytechniku ve Štýrském Hradci, kde exceloval (v prvním ročníku složil deset zkoušek s vyznamenáním) a brzy se zapojil do probíhajících fyzikálních pokusů. Během studia se přesvědčil, že stejnosměrný proud je pro pohon motorů nepraktický a tudíž v praxi nepříliš použitelný.

V letním semestru 1880 navštěvoval Karlovu univerzitu v Praze, kde se setkal s Ernstem Machem. Téhož roku se po otcově smrti přestěhvoal do Budapešti, kde pracoval v telegrafní společnosti a zabýval se výzkumem elektřiny, přičemž objevil princip střídavého elektrického proudu. V létě 1883 pak zkonstruoval první motor na střídavý proud.

Začátek v USA

Po pobytu v Paříží se Tesla v červnu 1884 natrvalo usadil ve Spojených státech, kde začal pracovat ve společnosti Edison Machine Works, ale po neshodách s Edisonem založil v roce 1886 vlastní podnik Tesla Electric Light & Manufacturing, který se zabýval výrobou Teslou patentovaných vylepšených obloukových lamp. Z firmy byl však odstraněn, když investoři nesouhlasili s jeho záměrem věnovat se strojům na střídavý proud.

Válka proudů

Postupně Tesla získal kolem 300 patentů, další vynálezy ale vznikly jen jako vedlejší produkt výzkumu a jelikož nerozpoznal jejich potenciál, tak si je nenechal patentovat.

V 90. letech 19. století vedl s Edisonem tzv. "válku proudů", spor o to, jestli se bdue využívat střídavý .nebo stejnosměrný proud. Edison si chtěl udržet příjmy z patentů na stejnosměrné stroje, a tak vynaložil mnoho úsilí a patentů, aby Teslův koncept znevěrohodnil. Tesla ale zvítězil a v roce 1896 uvedla pod jeh ovedením firma Westinghouse Electric Corporation do provozu velkou elektrárnu na Niagarských vodopádech. Stejnosměrný proud byl brzy vatlačen střídavým.

Poslední léta

Po první světové válce se Teslovi nedařilo získat finance na další projekty, tak se stáhl do ústraní a ve výzkumech pokračoval už více v teoretické rovině. Zabýval se ještě futurističtějšími projekty, jako paprsky smrti a létajícími stroji poháněnými elektromagnetickým polem.

Tesla se v pokročilém věku stal vegetariánem, žijící pouze na mléku, chlebu, medu a zeleninových šťávách. Zemřel 7. ledna 1943 v pokoji hotelu New Yorker ve věku 87 let. Tři měsíce po jeho smrti soud v jeho prospěch rozhodl spor o prvenství objevu radiových vln.

Všechny dostupné podrobnosti o životě a vynálezech Nikoly Tesly si můžete přečíst na mém webu věnovaném speciálně tomuto geniálnímu vynálezci: