MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Druhá světová válka

ÚTOK NA SSSR

Útok začal 22.června 1941. Svaz navíc nebyl na válku připravený, počítalo se s momentem překvapení (stále platila spojenecká smlouva, válka byla vyhlášena až po útoku) a s diplomatickou izolovaností, ale Anglie prohlásila SSSR za spojence a USA na něj rozšířily zákon o půjčce a pronájmu (vojenské dodávky splatné až po válce).

Útok třemi směry: Leningrad (2,5 roku dlouhá blokáda), Ukrajina (suroviny a potraviny, dobyta během léta), Moskva (rusové zastavili útok 60km od města).

6.prosince 1941 (na Mikuláše) začal ruský protiútok. Ukázalo se, že válka nebude blesková, důležitý byl morální dopad, Svaz ukázal, že je schopný se udržet.

JAPONSKO

7.prosince 1941 zaútočilo Japonsko na americkou základnu Pearl Harbor, což donutilo USA otevřeně vstoupit do války.

Japonci zaútočili také do Číny, Indočíny a Indonésie, plánovali také útok do Austrálie. Zpočátku byli úspěšní, hlavní britskou asijskou pevnost (Singapur) dobyli bez problémů.

V červnu 1942 se chystali na americkou základnu Midway, ale američané jim zničili letadlové lodě a chopili se iniciativy. Zvítězili v bitvě o Korálové moře a Japonsko tak zastavili.

NĚMECKÉ PORÁŽKY

V srpnu dorazilo Německo ke Stalingradu (dopravní uzel). Bitva vyvrcholila na přelomu října a listopadu, potom Rusové prolomili frontu na severu i jihu, obklíčili Němce (stalingradský kotel) a donutili je kapitulovat (maršál Paulus).

Roku 1942 zaútočilo Německo také do Afriky, dostali se až egyptskému městu El-Alamein, kde je zastavil anglický maršál Montgomery. Mezitím se spojenci vylodili v Alžíru a Maroku a sevřeli Němce v Tunisku, kde se vzdali.

Německo se na východě pokusilo o poslední ofenzívu, Rusové ale útok očekávali, udála se tanková bitva u Kursku (2000 strojů), Německo prohrálo, Rusové postupovali dál a do konce roku 1943 osvobodili Ukrajinu a většinu Běloruska.

KONFERENCE

Roku 1942 se setkal Roosevelt s Churchillem, byla podepsána ATLANTICKÁ CHARTA (budou bojovat až do porážky nacismu a fašismu)

V listopadu 1943 se Stalin, Roosevelt a Churchill (velká trojka) sešli V TEHERÁNU. Zavázali se bojovat až do úplné porážky nepřátel a otevřít frontu ve Francii. Churchill ale prosadil nejprve útok na Itálii.

VYLODĚNÍ

Byla obsazena Sicílie a Jižní Itálie, dlouho se bojovalo o Monte Cassino. Došlo k převratu, Musolini byl sesazen, nová vláda začala jednat o příměří. Německo poslalo do Itálie armádu a válka zde skončila až v dubnu 1945.

6.čevna 1944 vypukla operace Overlodr – vylodění v Normandii. Vydařil ose a v srpnu už byla osvobozena Paříž, na konci roku už spojenci přešli Rýn přes most u Remagenu.

KONEC VÁLKY

Během roku 1944 začali Rusové osvobozovat sousední země, vyvstala otázka Polska. Mělo být obnoveno, ale Stalin chtěl západní Ukrajinu a Bělorusko, výsledek Molotovova paktu. Jako kompenzaci mělo Polsko dostat Slezsko a východní Prusko (hranice na Odře a Nise). Polská exilová vláda byla v Londýně, tak si Stalin vytvořil v Moskvě vlastní. V srpnu dbyli Rusové u Varšavy, vypuklo povstání řízené londýnským odbojem, Stalin ale nepomohl, povstání bylo poraženo a Varšava zničena.

Na konci roku 1944 němci zaútočili v Ardenách, brzy se ale jejich útok zastavil.

V lednu 1945 zaútočilo Rusko na Berlín.

V únoru 1945 se konala KONFERENCE V JALTĚ na Krymu. Bylo dohodnuto, že Německo i Berlín se rozdělí na 4 okupační zóny, státy budou obnoveny k roku 1948, jen Polsko bude posunuto na západ, Německo bude platit reparace a Svaz vyhlásí válku Japonsku.

V dubnu 1954 bylo v San Francisku ZALOŽENO OSN.

Koncem dubna se spojenecké armády setkaly na Labi u Torgau, Rusové obklíčili Berlín a Hitler spáchal sebevraždu. 7.května podepsali Němci v Remeši kapitulaci, protože ale u toho nebyli Rusové, musela být kapitulace znovu podepsána 8.května. Válka ale skončila až 9.května u nás.

Na začátku srpna byla KONFERENCE V POSTUPIMI (Stalin, anglický předseda Atlee, nový americký prezident Truman [Roosevelt zemřel]). Jednalo se, co dál s Německem, vzešla zásada 4 D (demilitarizace, denacifikace, dekartelizace a demokratizace). Byl schválen odsun Němců z Čech, Polska a Maďarska, byly potvrzeny změny hranic a vytvořena Spojenecká kontrolní komise.

Američané 6. a 9. Srpna svrhli na Japonsko atomové bomby, Rusové nad Japonskem zvítězili v Mandžusku, Američané se vylodili na Okinawě a Japonsko druhého září kapitulovalo.