MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

USA a SSSR ve 20.století

USA MEZI VÁLKAMI

Prezidentem WILSON, v politice izolacionismus, odpor proti cizincům, nevstoupili do Společenství národů, ekonomická prosperita, Středoamerické a Tichomořské trhy

Říjen 1929 – zhroucení New Yorské burzy, světová hospodářská krize. Prezidentem republikán Franklin Delano ROOSEVELT, proti krizi New Deal (ekonom Keynes – stát musí do ekonomiky zasahovat) – banky pod státní dozor, různá nařízení, státní zakázky, dotace zemědělství.

Zrušena prohibice, diplomatické uznání SSSR.

1939 vypukla válka, kongres vyhlásil přes prezidentův nesouhlas neutralitu, do války USA vstoupily až po napadení Pearl Harboru Japonskem (7.prosince 1941).

SSSR MEZI VÁLKAMI

1924 zemřel Lenin, boje o moc, zvítězil Josif Vissarionovič Džugašvili - STALIN, nebyl v čele státu, ale v čele strany.

Zákonodárným orgánem byl nejvyšší sovět, v jejím čele prezidium, oficiální hlavou státu předseda prezidia nejvyššího sovětu, dlouho funkci zastával nevýrazný Kalinin.

Obtížná ekonomická situace, NEP (nová ekonomická politika) – částečný návrat k soukromé výrobě, Stalin NEP zrušil, vyhlásil plánované hospodářství , 1928 vyhlášena první pětiletka – průmysl – těžká odvětví, zemědělství – kolektivizace, kolchozy. Na Ukrajině hladomor, výnosy menší než za císařství.

Kult osobnosti Stalina (je neomylný, za neúspěchy mohou jen jiní), ten začal politické procesy (zlikvidoval vůdce revoluce Trockého a velení Rudé armády) – celkem 30 milionů obětí.

Svaz velmocí, přijat do Společenství národů, trvala tvrdá diktatura.

USA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE

Roosevelt v dubnu 1945 zemřel, nastoupil TRUMAN, zaujal tvrdší postoj vůči SSSR a vyhlásil Trumanovu doktrínu (všemi prostředky zastavit šíření komunismu), součástí byl Marshallův plán (ekonomická pomoc), roku 1949 USA podnítily vznik NATO.

1952 prezidentem EISENHOVER, ukončena válka v Koreji, neúspěšná snaha zlepšit vztahy se Svazem.

Senátor McCarthy – hon na údajné skryté komunisty provádějící neamerickou činnost.

KENNEDY – karibská krize (na Kubě vládl po revoluci Fidel Castro, obrátil se k SSSR, Chruščov na Kubu umístil rakety. USA vyhlásily blokádu a žádaly stažení raket, zatímco se blížilo ruské loďstvo. Podařilo se sjednat přímé jednání, došlo ke kompromisu, blokáda byla zrušena, rakety staženy.), spuštěn americký vesmírný program, 1962 v Dallasu zastřelen.

JOHNSON – válka ve Vietnamu, zhoršení vztahů s Čínou.

NIXON . válka ukončena, zlepšení vztahů s Čínou, skončil aférou Watergate (odposlechy politiků).

REAGAN – snaha porazit Svaz ekonomicky (zbrojení) a posílit postavení ve světě.

1985 – ve Svazu Gorbačov, zlepšení vztahů.

GEORGE BUSH starší – 1991 – válka v Perském zálivu; BILL CLINTON, BUSH mladší, OBAMA

SSSR PO ROCE 1945

Politická a vojenská velmoc, ekonomické problémy (bojovalo se v rozvinuté části země, velké lidské ztráty), budování mocenského bloku (Varšavská smlouva, RVHP)

Stalin založil Informbyro komunistických a dělnických stran, centrum bylo v Moskvě a řídilo tak činnost všech komunistických stran v Evropě.

Vnitropolitické přituhování, plánovaly se nové procesy, klesla úroveň života a zemědělství.

5.března 1953 zemřel Stalin ? boje o moc ? MALENKOV, konzervativní, byly ale nutné reformy.

20.sjezd – k moci CHRUŠČOV – podpora průmyslu, vesmírný program (1957 – Sputnik), neúspěšná snaha o zlepšení vztahů s USA, oslabila ho kubánská krize a katastrofální situace v zemědělství, které nepomohly ani celiny – rozorání stepí.

K moci Brežněv, konzervatista ? okupace ČSSR, vpád do Afghánistánu, ekonomická stagnace, 1982 zemřel, vystřídalo se několik podobných politiků.

1985 GORBAČOV – perestrojka (přestavba) a glasnosť (omezení cenzury), politické špičky se bránily; snaha o zlepšení vztahů s USA, začátek rozpadu, konference 2+4 (sjednocení Německa).

Část armády se pokusila Gobačova svrhnout, situaci zvládl JELZIN, svaz se rozpadl (1991), vzniklo Společenství nezávislých států (SNS)