MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

USA

Vznik USA

Evropané začali osidlovat Ameriku v 16.století. Nejprve přišli Španělé, po nich Holanďané, Angličané a Francouzi. Evropské osídlení se soustřeďovalo na břehy moře a řek.

Roku 1620 připluli z Anglie tzv. otcové poutníci, puritáni, fanatičtí protestanti, kteří se museli vystěhovat, protože chtěli větší reformy církve, než se v Anglii udály. Tato událost se dnes bere jako začátek anglického osidlování Ameriky.

Na pobřeží Atlantiku vzniklo 13 anglických kolonií, zpočátku byly ale závislé na Evropě. Jejich obyvatelé byli angličtí poddaní, v koloniích platily anglické zákony, místní platili Anglii daně a byli závislí na dovozu zboží.

Během 17. a 1.pol.18.století nastal hospodářský rozvoj, způsobený nadbytkem půdy, dostatkem surovin a neexistencí nevolnictví. Závislost na Anglii se začala uvolňovat. Ta nechtěla nová území ztratit a začala vymýšlet překážky pro rozvoj kolonií – např. zákaz stěhování se dál do vnitrozemí a zvyšování daní.

Posledním podnětem k nespokojenosti bylo zvýšení cla na čaj, dováženého do Ameriky. V Bostonu se proto událo tzv. bostonské pití čaje – osadníci v kostýmech indiánů naházeli čaj z anglických lodí do moře.

Anglie začala posílat do kolonií čím dál tím více vojáků. Roku 1775 vypukla otevřená válka.

Roku 1776 byl svolán kontinentální kongres do Filadelfie, kde bylo přijato prohlášení nezávislosti, jehož autorem byl Thomas Jefferson. Stálo tam:

Ve válce měla nejprve převahu Anglie s profesionální armádou, proti níž měli farmáři malou šanci.

Velitelem osadnické armády se stal George Washington. Francie poslala peníze a loďstvo jako mstu proti Anglii za ztrátu Kanady.

Osadníci zvítězili v bitvách u měst Saratoga (1777) a Yorktown (1781).

Anglie uzavřela roku 1783 mír a uznala nezávislost kolonií.

Roku 1768 se kolonie dohodly na společném řízení a správě, byla přijata ústava a vznikly Spojené státy americké.

Ústava rozdělila moc na tři části (zákonodárná, soudní, výkonná), byl ustanoven parlament, měl dvě části – Senát (2 zástupci /stát), Sněmovna reprezentantů (zástupci podle počtu obyvatel). Ústava vycházela z osvícení, později se vracela jako vzor do Evropy, stala se základem ústavy Velké francouzské revoluce.

Územně zůstávaly USA omezeny na východní pobřeží Atlantiku, až v 19.století se rozšířily na západ a na jih.