MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

prumysl

Průmyslová revoluce

Zavádění nových strojů do výroby, přechod od manufaktur k tovární výrobě.

Začátek v Anglii ve 2. pol. 18. století (Anglie byla v té době nejrozvinutější zemí) v textilní výrobě. Textilie se vyvážely, nestačila už ale výroba, byly potřeba inovace.

Nejprve byl vynalezen spřádací stroj vyrábějící přízi. Na to navázalo vylepšení tkalcovského stavu, kde byl zaveden mechanický člunek.

Začaly přibývat stroje, ukázal se ale nedostatek pohonné síly, manufaktury byly vázány na vodu, která roztáčela vodní kola.

Roku 1781 zkonstruoval James Watt parní stroj. Musela se přizpůsobit další odvětví, především zpracování železa. Rozšiřoval se princip tavby ve vysoké peci, kde se začal používat koks. Byl dostatek litiny, ovšem potřeba byla ocel, té byl ale nedostatek (vyráběla se jen tzv. pudlováním).

Přizpůsobit se musela také těžba (doly se díky parnímu stroji prohlubovaly), kam se zaváděly vozíčky na kolejích.

Byl vytvořen dokonalý soustruh.

George Stephenson sestrojil kolem roku 1815 parní lokomotivu, začala se budovat železnice. Byly také pokusy s parním pohonem lodí, rozvoj začal až když Čech Josef Ressel vynalezl lodní šroub.

Začaly se stavět také vnitrozemské kanály a průplavy.

Průmyslová revoluce neprobíhala všude v Evropě stejně rychle, v Anglii se tomu stalo už v 19.století, na kontinentě se opožďovala díky napoleonským válkám – do Francie dorazila až ve 20.letech 19.století, v Českých zemích se tomu stalo ve 40.-50.letech.

Opera Garnier

Revoluce změnila charakter společnosti, rychle vznikaly nové vrstvy obyvatel – buržoazie a dělnictvo, s tím vyvstaly nové problémy, především sociální otázky.

Anglie získala hospodářský náskok, stala se ekonomicky nejsilnější zemí světa, libra se stala základem světové měny, stát získal spoustu kolonií (Austrálie, Indie, polovina Afriky, Kanada).