MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Svět po druhé světové válce

Válka přinesla změny v poměru sil:

Roosevelt v dubnu 1945 zemřel, nastoupil Truman, zaujal tvrdší postoj vůči SSSR a vyhlásil Trumanovu doktrínu (všemi prostředky zastavit šíření komunismu), součástí byl Marshallův plán (ekonomická pomoc).

Stalin založil Informbyro komunistických a dělnických stran, centrum bylo v Moskvě a řídilo tak činnost všech komunistických stran v Evropě. Vzepřela se je Jugoslávie, kterou vedl bývalý partyzán Josip Broz Tito, odmítal se slepě podrobovat Svazu a začal spět více k západu.

1946 – zhoršování vztahů mezi Spojenci, poslední společnou akcí byl Norimberský proces (soud válečných zločinců). Stalin se snažil rozšířit svůj vliv, US se tomu snažily zabránit. Začala tzv. Studená válka (název použil Churchill při projevu ve Fultonu), nejvíce se projevila v Německu.

1947 – spojení anglické a americké okupační zóny - tzv. bizonie. Připojila se i Francie, v září 1949 byla vyhlášena Německá spolková republika. SSSR naproti tomu ze své zóny udělal Německou demokratickou republiku (česky NDR, německy DDR), Německo se tak rozdělilo. Západní části Berlína se staly svobodným městem, Rusové vyhlásili jeho blokádu a Američané museli udělat letecký most. Město zachránili, blokáda byla zrušena, vzniklo ale trvalé napětí.

1949 – USA založily NATO (severoatlantická aliance), svaz zase RVHP (rada vzájemné hospodářské pomoci), která příliš nefungovala kvůli rozdílné úrovni zúčastněných států.

1950 – válka v Koreji (sever ruský - KLDR, jih americký - KR), sever zaútočil na jih, USA tam vyslal jednotky pod hlavičkou OSN, hrozil přímý americko-sovětský střet. USA postupovaly na sever, tam se objevila i Čína. 1953 – příměří, hranice na 38.rovnoběžce

1955 – Pařížské dohody: Západní Německo plně suverénní, právo na armádu (Bundeswehr), přijato do NATO. Na východě vznikl jiný vojenský pakt – Varšavská smlouva.

V Ženevě se sešli představitelé spojenců, ze schůzky ale nic nevzešlo.

1956 – suezská krize (V Egyptě Násir, orientoval se na SSSR a znárodnil britský suezský průplav, Anglie a Francie chtěly zaútočit, USA a Svaz ale byli proti).

XX. sjezd KSSS, vystoupil Nikita Chruščov a odsoudil kult osobnosti Stalina (pokus o obrat v politice, země začala zaostávat).

1961 – karibská krize – na Kubě vládl po revoluci Fidel Castro, obrátil se k SSSR, Chruščov na Kubu umístil rakety. USA vyhlásily blokádu a žádaly stažení raket, zatímco se blížilo ruské loďstvo. Podařilo se sjednat přímé jednání, došlo ke kompromisu, blokáda byla zrušena, rakety staženy.

Na Kubě došlo k pokusu svrhnout Castra v zátoce sviní se vylodili emigranti, byli ale neúspěšní.

1961 – postavena berlínská zeď, měla bránit útěku do západního Berlína (tam uprchl více než milion lidí), bourat se začala až roku 1989.

60. léta – uvolňování, západoněmecký kancléř Willy Brandt – Ostpolitik (jednání s východem) → smlouvy – uznání hranic Polska na Odře a Nise, existence dvou německých států, neplatnost Mnichovské dohody od začátku a odškodnění vysídlenců z Čech německou vládou.

1968 – okupace Československa.

1975 – Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě – zástupci všech evropských států → Závěřečný akt o bezpečnosti a spolupráci, listina základních lidských práv a svobod.

Jednání o omezení počtu jaderných zbraní (SALT)

1978 - Brežněv se snažil posilovat moc, SSSR zaútočil na Afghánistán, ten podpořily USA, Rusové museli odejít.

1985 – Gorbačov, vyhlásil perestrojku, pokus o vnitřní reformu, začal rozpad sovětského bloku.

V Polsku propuklo hnutí Solidarita, ale bylo potlačeno.

Narůstala nespokojenost v NDR, sílila snaha dostat se na západ (hromadný útěk přes západoněmeckou ambasádu v Praze roku 1989).

17. listopadu 1989 – Sametová revoluce v ČSSR, převraty postupně ve všech komunistických zemích (nejkrvavější v Rumunsku)

1990 zbořena berlínská zeď, sešla se konference 2+4, Německo bylo sjednoceno

1991 – pokus o vojenský převrat v SSSR, neúspěšný, ale k moci se dostal Boris Jelzin a Svaz se rozpadl na několik států, byla zrušena Varšavská smlouva i RVHP.

V arabských zemích začal narůstat fundamentalismus, narostl terorismus, byla Válka v zálivu a Válka v Iráku.