MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Vyvřelé horniny   
Hlubinné vyvřeliny

Žula Granodiorit Křemenný diorit
Syenit Diorit Gabro

Výlevné vyvřeliny

Čedič Melafýr
Diabás Diabasový tuf
Křemenný porfyr Liparit
Trachyt Znělec