MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Textury hornin

Textura znamená způsob uspořádání minerálů v hornině, určuje se pomocí dominantních směrů v orientaci minerálů, pravidelností, vzájemnými velikostmi či stupněm krystalizace.

Rozlišuje se: