MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Sedimenty   

Klasické sedimenty

Úlomkovité sedimenty (klastické)

ALEURITY A PELITY
Epocha čtvrtohory třetihorydruhohory prvohory
Zpevněnost nezpevněné částečně zpevněné zpevněné
ALEURITY
0,063-0,002 m
prach prachovec prachová břidlice
PELITY
< 0,002 m
jíl jílovec jílová břidlice
NAD 25%
CaCO3
slín slínovec opuka
ZVLÁŠTNÍ
spraš

Prachovec Prachová břidlice
Jíl Jílovec
jezerní sedimenty
šedivé, červené,...
Jílová břidlice
šedočerná, nazelenalá, vrstevnatá hlubokomořská usazenina
měkká hornina, snadno rozbředne
Slínovec Opuka
slínovec s písčitou příměsí
Spraš
čtvrtohorní glaciální (z doby ledové) větrný sediment, pórovitá napůl zemina
obsahuje kalcit (pojí zrna), je prosedavá

Organogenní sedimenty

Vápenec Buližník

Chemické sedimenty

Travertin Limnokvarcit