MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Přeměněné (metamorfované) horniny

Zóny regionální metamorfózy Kontaktní metamorfóza


REGIONÁLNĚ METAMORFOVANÉ HORNINY
HORNINA →
ZÓNA PŘEMĚNY↓
jílová/prachová břidlice kyselé vyvřeliny bazické vyvřeliny baz. vyvřel. s olivínem vápenec pískovec
EPIZÓNA fylit ortorula amfibolit serpentinit
(hadec)
mramor kvarcit
MESOZÓNA svor
KATAZÓNA pararula ortorula
granulit
amfibolit
eklogit


Textura je většinou břidličnatá

Struktura je skoro vždy speciální a moc nepomůže k určení horniny. Existuje struktura porfyroblstická (okatá), lepidoblastická (lupenitá), nematoblastická (slouppcovitá, vláknitá) a dlažební