MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Ergonomie

Ergonomie je věda zabývající se stanovováním vhodných rozměrů a tvarů nástrojů, nábytku, místností a jejich uspořádání s cílem dosáhnout optimálního řešení z pohledu člověka, pracovního prostředí a vykonávané činnosti. Většina těchto zásad (až na předpisy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) není nijak povinná ani uzákoněná. Jde ale o empirické poznatky, které mohou pomoci funkčnosti a praktičnosti vašich návrhů a záměrů.

Níže naleznete, jaké ideální roměry má mít:

SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOSchodiště

Schodiště je komunikační prostor, ve kterém jsou umístěny schody, případně další zařízení (eskalátory, výtah), která umožňují vertikální spojení jednotlivých podlaží a prostor budovy v různých výškových úrovních.


názvosloví schodiště

Rozměry prostoru

Typy schodišť
názvosloví schodiště

Podesta


Stupnice

Sklon

Výška zábradlí

Madlo

U přímých schodišť do šířky 1650 mm a u smíšených schodišť do šířky 1100 mm může být madlo jen na jedné straně, u širších schodišť musí být na obou. U schodišť širších 3 m je vhodné umístit zábradlí s madlem i doprostřed schodiště.

V některých provozech je třeba zřídit i druhé, tzv. snížené madlo:SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOVýtah

Rozměry kabiny

Před vstupem do výtahu musí být volný manipulační prostor minimálně 1500 × 1500 mm, u přímého nájezdu 1200x800.

Dorozumívací ve výtahu určeném i pro tělesně postižené uživatele musí dorozumívací zařízení umožnit napojení na indukční odposlech pro nedoslýchavé.

sklon

SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTORampa

Rampa pro vozíčkáře

Rampa pro autaSCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOEskalátory

Při návrhu eskalátorů do budovy je nutné počítat s umístěním poměrně velkého systému smyčky stupňů a jejich pohonu. Přesné prostorové požadavky se velmi liší u různých výrobců a konkrétních typů eskalátorů.

eskalátor

SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOChodby

Chodby by měly být ideálně přímé a přehledné (nevhodné jsou tedy chodby s půdorysem ve tvaru písmene L, kdy není z jednoho konce vidět na druhý) a měly by být osvětleny denním světlem, přinejhorším druhotně skrze prosklené dveře do místností, kde jsou okna.

Šířka

Pavlač by měla mít minimální šířku 1500 mm

Vstup do budovy

Hlavní vstup do veřejně přístupné budovy (včetně bytových domů) by měl mít šířku minimálně 1250 mm, přičemž hlavní křídlo dveří musí být široké 900 mm.

Vstup do sportovních staveb musí odpovídat parametrům invalidního vozíku.

Vstupní dveře do jakékoli budovy by měly být kryté (stříškou, markýzou, vložením do lodžie,...) minimálně 600 mm.SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOWC

WC se zřizují v každém podlaží s více než pěti trvalými pracovníky.

Vzdálenost od pracovního místa od WC v občanských budovách (úřady, nemocnice, kanceláře, školy,...) může být max. 50 m, v ostatích budovách (dílny, laboratoře,...) maximálně 75 m, pracoviště na volné ploše (venkovní areály, výrobní haly,...) maximálně 120 m.

Velikost toalety v rodinném domě se doporučuje 3 m2.

Velikost kabiny

Vzdálenost kabiny

Pisoáry

pisoary

Záchodová předsíň

Záchodová předsíň, neboli umývárna, musí být od WC oddělená, samostatně větraná místnost, oddělené pro jednotlivá pohlaví.

Před umyvadly by měla být volná plocha 1200 × 900 mm.SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOUmyvadlo

Umývací žlaby a fontánky

Vanička na mytí nohouSCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOSprcha

sprchy

Umývací žlaby a fontánky

Vanička na mytí nohouSCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOŠatny

Šatny v rodinném domě

satny

Hromadné šatny

Háčky v šatně bez obsluhy by měly být:

Veřejné šatny s obsluhou

Před pultem u šaten v divadle, kině apod. by mělo být místo pro 80% osob, které se vejdou do hlediště, a to 0,33m2 na osobu.SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOLožnice

Minimální možná velikost ložnice pro dvě osoby je 12 m2, ložnice (dětský pokoj) pro jednu osobu minimálně 8 m2.

složnice

Nejmenší rozměr ložnice pro jednu osobu je 1950 mm, ložnice pro dvě osoby 2400 mm.

Minimální prostor po stranách postele je 550 mm, v případě překážky (například radiátor) je nutné šířku zvětšit, aby nejužší místo bylo alespoň 550 mm široké.

Vzdálenost mezi postelí a skříněmi s kalsicky otevíravými dveřmi by měla být alespoň 1400 mm.

Šatní skříně mají obvykle hloubku 600 mm.

ložnice

SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOObývací pokoj

Velikost obývacího pokoje závisí na velkosti celého bytu:SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOKoupelna

Velikost koupelny v rodinném domě se doporučuje minimálně 6 m2 (4 m2 u druhé, doplňkové koupelny).

Různá uspořádání minimální koupelny:

Koupelna


SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOKuchyně

Velikost kuchyně

Velikost kuchyně závisí na intenzitě jejího využití:

Podle velikosti bytu lze veliksot kuchyně stanovit na:

Uspořádání kuchyně

V každé kuchyni jsou tři základní zóny - zóna skladování potravin (lednice, mrazk, spížní skříň), zóna mytí a přípravy (dřez a plocha kolem něj) a zóna vaření (sporák, varná deska). Zónym usí být uspořádány v tomto pořadí, jinak nebude kuchyň dobře fungovat. Mezi těmito třemi místy v kuchyni se vytyčuje tzv. funkční trojúhelník. Ve správně navržené kuchyni má tento trojúhelník obvod (součet všech tří stran) maximálně 6 metrů a jeho jednotlivé strany jsou dlouhé 90 - 275 cm. Pokud bude obvod trojúhelníku větší, kuchyň bude příliš velká a kuchař se jen zbytečně naběhá.

kuchyně

Po obou stranách dřezu a varné desky (sporáku) by měla být manipulační plocha široká nejméně 40 cm a přinejmenším na jedné straně dřezu by měla být přípravná plocha široká alespoň 60 cm.SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOStolování

Samostatná jídelna zvyšuje komfort bytu. Zřizuje se prakticky jen ve velkých bytech a rodinným domech. Jídelna by měla navazovat na kuchyni a obývací pokoj, může být přístupná i ze vstupní haly. Vybavená by měla být jídelním stolem pro požadovaný počet lidí, skříněmi na sotlní nádobí a servírovacím stolkem.SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOPracovní místo

Optimální výška stolu je 75 cm, mnohem důležitější je ale správné sezení:

práce