MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Ergonomie

Ergonomie je věda zabývající se stanovováním vhodných rozměrů a tvarů nástrojů, nábytku, místností a jejich uspořádání s cílem dosáhnout optimálního řešení z pohledu člověka, pracovního prostředí a vykonávané činnosti. Většina těchto zásad (až na předpisy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) není nijak povinná ani uzákoněná. Jde ale o empirické poznatky, které mohou pomoci funkčnosti a praktičnosti vašich návrhů a záměrů.

Níže naleznete, jaké ideální roměry má mít:

SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOSchodiště

Schodiště je komunikační prostor, ve kterém jsou umístěny schody, případně další zařízení (eskalátory, výtah), která umožňují vertikální spojení jednotlivých podlaží a prostor budovy v různých výškových úrovních.


názvosloví schodiště

Rozměry prostoru


Typy schodišť
názvosloví schodiště

Podesta

Stupnice

Sklon

Výška zábradlí

Madlo

U přímých schodišť do šířky 1650 mm a u smíšených schodišť do šířky 1100 mm může být madlo jen na jedné straně, u širších schodišť musí být na obou. U schodišť širších 3 m je vhodné umístit zábradlí s madlem i doprostřed schodiště.

V některých provozech je třeba zřídit i druhé, tzv. snížené madlo:
SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTO