MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Ergonomie

Ergonomie je věda zabývající se stanovováním vhodných rozměrů a tvarů nástrojů, nábytku, místností a jejich uspořádání s cílem dosáhnout optimálního řešení z pohledu člověka, pracovního prostředí a vykonávané činnosti. Většina těchto zásad (až na předpisy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) není nijak povinná ani uzákoněná. Jde ale o empirické poznatky, které mohou pomoci funkčnosti a praktičnosti vašich návrhů a záměrů.

Níže naleznete, jaké ideální roměry má mít:

SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTOChodba

Chodby by měly být ideálně přímé a přehledné (nevhodné jsou tedy chodby s půdorysem ve tvaru písmene L, kdy není z jednoho konce vidět na druhý) a měly by být osvětleny denním světlem, přinejhorším druhotně skrze prosklené dveře do místností, kde jsou okna.

Šířka

Pavlač by měla mít minimální šířku 1500 mm

Vstup do budovy

Hlavní vstup do veřejně přístupné budovy (včetně bytových domů) by měl mít šířku minimálně 1250 mm, přičemž hlavní křídlo dveří musí být široké 900 mm.

Vstup do sportovních staveb musí odpovídat parametrům invalidního vozíku.

Vstupní dveře do jakékoli budovy by měly být kryté (stříškou, markýzou, vložením do lodžie,...) minimálně 600 mm.
SCHODIŠTĚ

VÝTAH

ESKALÁTOR

CHODBA

RAMPA

WC

UMYVADLO

SPRCHA

ŠATNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KUCHYNĚ

STOLOVÁNÍ

PRACOVNÍ MÍSTO