MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Počátky železobetonových konstrukcí

Železobeton, podobně jako ocel, se stal moderním materiálem, který výrazně ovlivnil charakter, podobu i samotnou estetiku stavebního díla ve dvacátém století. Jeho počáteční užití poznáme již od poloviny 19. století.

50. léta - Monier - beton vyztužený drátěným pletivem.

1855 – Lambote – cementový člun.

1877 – Hyatt – experimenty s armovaným betonem

90. léta - využitelný konstrukční systém (Hennebique), převedení ocelového systému sloup-průvlak-trám-deska do železobetonu. První železobetonové konstrukce výrazně imitují dřevěnou trámovou konstrukci, napodobují i pro dřevo typické zkosení hran jednotlivých prvků.

První železobetonové stavby

Saint Jean

Saint Jean

Kostel Saint Jean de Montmartre, Paříž

Žlezobeton v našich zemích

U nás se nejprve užíval Monierův konstrukční systém od firmy Ways & Freytag. Systém více pracoval s tradičním zděným systémem, železobetonové byly jen stropy, chyběla tak provázanost se sloupy. Až posléze se prosadil Hennebigueův systém firmy Bechyně.


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.