MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Sociální aspekty moderní architektury

Sociální program funkcionalismu je spjatý s rozvojem velkých měst, kdy se komunální vlády snažily vyřešit otázky bydlení. Dělo se tak legislativními úpravami a přímo vypisováním veřejných zakázek.

Vídeň

Ve Vídni vznikaly na základě programu levicové komunální vlády takzvané dvory (Hof), obvykle pojmenované podle známých levicových filosofů, politiků či starostů (Karl Marx Hof, Karl Seitz Hof,…) – uzavřené bloky domů s malými byty a vybaveností (školka, škola, tělocvična, prádelna, prodejny). Autory byli architekti Karl Ehn či Hubert Gessner a další, povětšinou žáci Wagnerovy speciálky na Akademii. Domy byly financovány z veřejného rozpočtu a dodnes nesou cedulky – Tyto domy byly hrazeny z peněz daňových poplatníků.

Německo

V Německu se ve městech, kde ve volbách zvítězila levice, se realizovala takzvaná sídliště (Siedlung). Byly to bytné celky s obdobnou vybaveností jako ve Vídni, ale urbanistické řešení odpovídalo názorům na realizaci zahradních měst pod vlivem anglického urbanisty Sira Raymonda Unwina, který spolupracoval s německými architekty (Ernst May, Bruno Taut, Erns Kaufmann). Díky situování mimo centra přežila sídliště WWII. Prosazovala se sériová výroba, minimalizace, opakovatelné konstrukce.

C.I.A.M.

Ideové levicové hnutí, které se zabývalo sociální tématikou (Congres Internactionaux de l’Architecture Moderne).Bylo založeno 1928 z iniciace v té době uznávaných architektů (Corbusier, Gropius, van der Rohe). Jednotlivé kongresy deklarativní povahy se věnovaly sociálním tématům a snažily se vyřešit sociální problémy. Z kongresů vznikly deklarace Manifest přípavného výboru, Byt pro existenční minimum (1929), Racionální způsoby zastavění (1930) a nakonec Athénská charta (1933 na parníku Patris z Marseille do Athén).

Sociální program československé architektury

U nás měly zahraniční programy velký ohlas, vznikaly skupiny progresivních architektů, které vydávaly časopisy, které se pak tématikou zabývaly. Vytvořily se velmi dobré podmínky pro četné soutěže a realizace sociálních (levných)bytů ve velkých městech. Vznikaly různé projekty a ideje socialistických měst. Vizualizace byly jen plakátových forem s velice jednoduchým zobrazením.

Teoretikem moderní architektury byl Karel Teige. Zazoval se o vytvoření politicko-kulturní platformy v Levé frontě (nahradila Devětsil) a sepsal spoustu manifestů a teoretických prací (Nejmenší byt).

Architektům se podařilo ovlivnit i mnohé zákony – např. zákony o stavebním ruchu, které měly podporovat bytovou výstavbu .

První realizace bytové výstavby v tomto období byly ještě převážně v národním stylu rondokubismu. Vznikly celé soubory minimálních bytů v Praze a velké stavební projekty – Deset tisíc bytů v Praze a Dva tisíce bytů v Praze. Státní rozpočet ale nedokázal podpořit tak velkou výstavbu a o vyprojektované parcely se pak podělilo množství družstev a sdružení.


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.