MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Německá románská architektura

Pro německou románskou architekturu je typická přímá vazba na otónský typ kostelů...

Opatský kostel v Maria Laach (1093-1156) – dva presbytáře, dva transepty, dvě věže nad křížením a dvojice věže v průčelích.

Katedrála sv. Petra ve Wormsu (1170-1230)

Katedrála sv. Štěpána a Martina v Mohuči (1081-1137) – otonský vzor, vázaný systém, křížová klenba.

Porýní

Baziliky podle vzoru S. Maria in Kapitol v Kolíně nad Rýnem - trojlistý závěr (obloukový presbytář i konce transeptu)

Kostel sv. apoštolů, Kolín n.Rýnem – vysoká kupolovitá nástavba nad křížením

Kostel sv. Martina v Kolíně n.Rýnem – ještě více zdůrazněná nástavba nad křížením

Hirsauská stavební škola

Opravné hnutí – snaha o prostotu a jednoduchost raně křesťanských kostelů – jednoduché neklenuté plochostropé baziliky s pravoúhlými pilíři a arkádami.

Klášterní kostel sv. benedikta v Alpirsbachu

Kláštení kostel v Paulinzelle

Německá pozdně románská architektura

Navazuje na základní architektonické typy předchozího vývoje, v tvarosloví již gotické vlivy. Polygonální presbytář, křížové klenby s klenutým obloukem, tektonika stále románská.

Dóm v Bambergu


Zpracováno na základě přednášek PhDr. Rudolfa Pošvy, CSc. a doplňující literatury.