MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Italská románská architektura

Itálie nebyla až do 19. století jednotná, byly zde menší mezi sebou válčící státy, mezi nimiž byly nejmocnější Florencie a Sienna a papežský stát v Římě a okolí.

Florencie - Toskánská protorenesance

V Ravenně se nacházely rané byzantské kostely, jimi se pak inspirovaly románské chrámy, ty zase byly inspirací později vznikající renesance. Mozaiky byzantských chrámů tak přešly v geometrické podobě do barevných kamenných obkladů románských chrámů. Mimo vlastní chrámy se staví baptisteria a zvonice.

Kostel S Miniato al Monte ve Florencii – 1062 – bazilikální uspořádání, nad kryptou vyvýšený presbytář, nízká bazilikální okna, antikizující arkády s korintskými sloupy, spodní etáž průčelí je vyvedena jako slepá arkádová lodžie. Archivolta (oblouky arkády) jsou tvořeny kamenným obložením, nad apsidou za presbytářem je conche – čtvrtkulaté zaklenutí.

Baptisterium S. Giovanni ve Florencii – 11.-12.stol. – sv. Janu křtiteli zasvěcené baptisterium před florentským dómem, vnější slepá arkáda je až jakoby v druhém podlaží , v prvním je pouze sloupová slepá lodžie, stejné uspořádání je uvnitř, střechu tvoří klášterní klenba (nepravá kupole) obložená zevnitř figurální mozaikou.

Badia ve Fiesole – fasáda klášterního kostela.

Empolli - Collegiata

Shrnutí – vliv antiky v tvarosloví a prostorových typech – plochostropé baziliky, vnější i vnitřní obložení bílým mramorem a šedým vápencem

Pisa, Lucca, Pistoia

Vliv antiky v dekorativním a prostorovém slova smyslu.

Dóm v Pise – bazilikální uspořádání, dvojpatrová arkáda, kupole nad křížením s arkádovou lodžií na tamburu, průčelí zdobené velkou arkádovou lodžií v prvním patře a dekorativními slepými arkádovými lodžiemi ve čtyřech patrech nad ní. Velká mozaika v conche.

Campanilla dómu v Pise – po r. 1147 - šikmá věž zvonice ověšená dekorativními zdrobnělými arkádovými lodžiemi.

Baptisterium v Pise – 1152, dokončeno až ve 14. stol., románské jsou tak jen dvě spodní arkádové lodžie venku a jedna uvnitř.

Dóm v Lucce – tvarosloví podobné Pise

Kostel S. Michele v Luce – jednolodní kostel, bazilikální převýšení imitující nástavec na průčelí

Dóm S. Zena a Jacopa, Pistoia – malé město, méně zdobený chrám

Shrnutí – Kostely se zdrobnělými arkádovými galeriemi na průčelích, používají se prostorové typy a interiérové obložení jako v okolí Florencie.

Severní Itálie a Lombardská stavební škola

Politika vázaná na Svatou říši římskou, spojitosti se zaalpskou architekturou. Centrem území bylo Miláno, vznikl zde Lombardský dekor (tzv. obloučkový vlys). Kostely jsou klenuté křížovými klenbami s žebry, na fasádách se v různých výškách objevují arkádové lodžie, specifický typ portálu předsazený před úroveň průčelí s obloukem na sloupech stojících na zádech lvů, za obloukem zaklenutá předsíň, nad ní zaklenutý balkon. Bohatá sochařská výzdoba pásů kolem portálů a tympanonů.

Kostel S. Ambrogio v Miláně – 805 – 1180 – pseudobazilika zaklenutá čtvercovou křížovou klenbou, velký artex na západě – zastřešený prostor s arkádovou lodžií, na průčelí lombardský dekor. Baldachýnový oltář – menší stavbička v presbytáři.

Dóm v Modeně - 1.pol. 11.stol

Dóm v Cremoně – velký dóm, románský jen do výše nad průčelní lodžie, zbytek manýristický, i když s románskými žebrovými klenbami.

Parma – náměstí s dómem a baptisteriem a kampanilou. Na průčelí kostela ještě zesložitělý obloučkový vlys, baptisterium má z vnějšku arkádové lodžie, uvnitř ale gotické zaklenutí (průřez gotického oblouku).

Dóm ve Veroně

Kostel S. Zeno ve Veroně – kompletně románský, sochařská antikizující výzdoba, vrata pobíjená bronzovým sochařsky ztvárněným plechem. Uvnitř na sloupech hlavice kubického typu – z krychle jsou sféricky ubrány spodní rohy.


Zpracováno na základě přednášek PhDr. Rudolfa Pošvy, CSc. a doplňující literatury.