MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Renesanční fasády

Historický sloh zvaný renesance je typický podobou fasád a to jak u běžných městských domů, tak u významných staveb městské samosprávy (radnice a soudy) či přímo šlechtických paláců. Renesanční fasády navíc tvoří významný přelom v historii architektury. Pomineme-li období zvané toskánská protorenesance, můžeme říct, že renesance poprvé přinesla výrazné barvné zdobení vnějších stěn.

Sgraffito

Pro renesanční fasády je typická metoda zvaná sgrafito, která v renesanci vznikla. Metoda je to celkem jednoduchá. Spočívá v tom, že na stěnu stavby se nanese tmavá omítka (vápenná omítka obarvená uhlím či jemným popelem) a nechá se zaschnout. Následně se nanese vrstva bílé barvy a ještě za vlhka se do ní vyškrábou požadované ornamenty a výjevy, a to tak, že se seškrábne jen ta nově nanesená vrstva a odhalí se vrstva spodní.

Sgraffito

psaníčkový motiv, Březnice

Nejtypičtějším sgrafitovým vzorem jsou bezpochyby psaníčka, časté jsou ale i různé další geometrické motivy, případn linie složené z prvků nejrůznějších tvarů. Je samozřejmě možné namísto geometrického vzoru ve sgrafitu vytvořit třeba i figurální výjevy, vždy se ale musíme spokojit jen se dvěma barvami, které jsme na zeď psotupně nanesli.

Existuje také vzácnější verze sgrafita, takzvané kontrasgrafito, které pracuje s obrácenou barevností - spodní omítka je světlá a vrchní omítka je tmavá.

Co se týče přesných barev, tak onou tmavou podkladní barvou bývala nejčastěji černá a okrová, vzácněji pak červená a výjimečně zelená.

Sgraffito

figurální sgraffito, Písek

Chiaroscuro

Méně častá metoda tvorby renesančních fasád se naývá chiaroscuro. Jedná se o malbu na fasádu, obvykle odstínech jedné z již zmiňovaných tmavých barev.

Chiaroscuro poznáme od sgrafita celkem jednoduše - zatímco sgrafita jsou tvořena jen dvojicí barev, chiaroscura jsou stínovaná, mají tmavší i světlejší části jedné barvy. Například při použití okrové barvy budou některé části tmavě okrové, zatímco další jen velice světle okrové.

Jelikož je chiaroscuro malované štětci a ne škrábané rydly, bývá propracovanější, detailnější a využívá častěji i perspektivu, kterou renesance znovuobjevila v pozůstatcích římské antiky.

Chiaroscuro

chiaroscuro, Prachatice (povšimněte si použití perspektivy)

x Graffiti

Termín sgraffito se může snadno splést s termínem graffiti. Ten ale označuje obecně jakoukoli kresebnou či malovanou stopu na zdi, často zanechanou bez uměleckých a dekorativních ambicí, nijak zvlášť tedy nesouvisí s renesancí.

Graffiti

politické graffiti, Pompeje


Související články