MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

De Stijl - Neoplasticismus

Převratné hnutí je z dílen především abstraktních malířů (Mondrian, Doesburg, architekt Rietveld).

Teorie stála na elementárních prvcích z malířství – plocha, sochařství - objem, architektury – prostor. Nová architektura byla postavena na principu tekoucího prostoru, podpořena pravoúhlými formami, prostor vymezují plochy, nikoli zdi. Architektura má být čtyřdiemnzionálním časoprostorovým kontinuem, bez rozdílu mezi interiérem a exteriérem, důležitý byl moment trvání – architekturu vnímáme vždy po určitý časový úsek, který je součástí kompozice. To vše mělo nahradit statičnost a neměnnost stavebních děl.

Schröderhaus

Schröderhaus, © http://www.paramountstyles.com

Aubette

Kavárna Aubette


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.