MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Moderní klasicismus

Objevuje se paralelně s mezinárodním modernismem a tvoří jeho mohutnou protiváhu. Není jeden styl, není jeden klasicismus. Tradicionalismus, neo(neo)klasicismus, racionalismus, regionalismus.

Architektura se opírá o prověřené hodnoty antiky i renesance – Joachim Winckleman: Jediný způsob, jak se stát velkým… spočívá v napodobení Řeků. Teze je použitelná demokracii jak pro, tak pro totalitu, klasicismus proto vyhovoval všem státům a všem režimům.

USA

Kopírování antického stylu, jen ve větším měřítku.

Jefferson memorial

Památník Thomase Jeffersona

Fracie

Kombinování antického stylu s moderní typologií a tvaroslovím. Moderní stavby s klasickými principy.

Chaillot

Palais Chaillot

Ostatní země

Československo

Podolí

Úpravna vody v Podolí

Adolf Loos

1870-1933, je považován za modernistu, názorově byl blízký Werkbundu, stylově čerpal z Arts and Crafts. Jeho holé fasády pozdních děl jej však často mylně definují jako funkcionalistu, k jejich tvorbě má ale daleko. Celý život zůstal věrný klasické tradici anglického rodinného domu i s jeho tradičním pojetím a vybavení interiéru. Proslavil jej výrok, respektive článek s názvem Ornament a zločin. Používal také tradiční stavební postupy a materiály.

Muller

Müllerova vila klame zevnějškem

Moderní klasicismus ve službách autokracie

V některých zemích Evropy dochází po obdivuhodných realizacích modernismu nástupem autoritativních nedemokratických režimů k zásadnímu odklonu od abstraktní podoby moderní architektury. Generace modernistů je umlčena.

SSSR

V SSSR konstruktivismus neuspěl, režim reprezentovaný Stalinem požadoval po architektuře návrat k tradici. Oblíbil si jak ruskou historickou architekturu, tak italský manýrismus Andrea Palladia. Většina architektů změnila názor a začala v novém stylu navrhovat a veškerá sovětská architektura tak byla formálně jednotná a podobná.

Datem přerodu je soutěž na Palác Sovětů – první kolo 1931, vyhrál Žoltvoskij a američan Hamilton, pak bylo ještě 2. a 3. kolo.

Lomonosov

Lomonosova univerzita, © http://aktualne.cz

Charakteristická byla i podoba obytných domů, které připomínaly římské paláce. Půdorysy byly minimální, šlo spíše o sociální výstavbu, fasáda ale byla bohatě architektizována.

Německo po roce 1933

Po nástupu Hitlera k moci je zavřen Bauhaus a rodí se doktrína oficiální architektury, Hitler se chtěl stát arbitrem veškerého umění a se svými spolupracovníky jasně specifikoval oficiální umění: řeckogermánský sloh pro veřejné budovy, obytné domy alpského vzoru s regionálními vlivy, lineární průmyslové budovy, lineární stavby, nádraží apod. účelné, odvozené od Bauhausu. Němečtí architekti z velké míry odešli do zahraničí a doktrínu režimu tak zastávali noví mladí architekti a již penzionovaní architekti vyškolení ve Werkbundu. Architektura samozřejmě využívala symboly režimu – říšká orlice a svastika.

Luftwafe

Luftwafe Ministerium

Itálie

Musiolini nastolil svůj režim již roku 1922. Tato doba byla v Itálii prodchnutá futurismem, architektura si tak dlouho udržovala modernistický charakter. Futurističtí architekti přetrvali v tvorbě, jelikož se ztotožnili s fašismem.

Ve 30. letech však architektura začala také směřovat k antikizující akademičnosti.

Urbanismus – klasická symetrie, velké stavební zásahy (bourání a dostavby)


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.