MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Poválečný modernismus

Le Corbusier po válce

Hledal harmonii geometrie a fungování vesmíru a organické přírody; příroda je řízena geometrií a matematikou; hledal dokonalou proporci, tu pro něj představoval zlatý řez (A : B = B : (A + B), s jehož pomocí vytvořil proporční jednotku vycházející z lidské postavy. Jednotka měla svojí účelností dokonale sloužit člověku = modulor.

Mies van der Rohe

Univerzální model modernismu? Ano! Rétoricky nejreprezentativnější fráze komerční architektury.

Pokračovatel avantgardy, především neoplasticismu – prostor je vymezen jednoduchými výrazovými prostředky stěn, které nemají nosný charakter a vymezují prostor jako kontinuum, jde o princip fluidního, tekoucího prostoru, ve kterém není přesně oddělen exteriér a interiér.

Používá charakteristické sloupy na křížovém půdoryse, obložen nerezovým plechem. Sloupy jsou blízko stěn, které tak ztrácejí nosný charakter. Zdi jen vymezují prostor, nosné jsou sloupy. Stěny jsou často z drahého dřeva (mahagon) nebo z drahých nerostů (onyx).

Mies vychází z horizontálních forem, ty uplatňuje hlavně v Evropě, v USA se obrací k vertikalitě.

Během 2. světové války odchází z Německa do Anglie a následně do USA, kde je mu nabídnuto místo ředitele vysoké školy IIT v Chicagu, Illinois.

Hans Scharoun

Organický funkcionalismus, specialista na moderní divadla.


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.