MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Japonský metabolismus

Směr zrozený na začátku 60. let, mísil mezinárodní styl a brutalismus s původní japonskou tradicí. Kisho Kurokawa 1960: Ústředním mottem je požadavek architektury spojující člověka, stroj a prostor do jednoho organického celku. Je rozlišena pevná neměnná část stavby (megastruktura) využívající novodobé technologické tendence (velké rozpony předpjatého železobetonu) a výměnná část (kontejnery, buňky), což předpokládalo přemýšlet o stavbě i s jejím dynamickým a nikdy neukončeným vývojem.

Expo Ósaka 70

Motto: Svět je jeden – pokrok a harmonii lidstvu. Výstava hledala cestu smíření světa. Výstaviště obsluhovaly moderní vlaky z Tokia (magnetické jednokolejné vlaky).


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.