MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Konstruktivismus

Konstruktivismus je spojen s výrazným abstrakcionismem v umění i architektuře. V počátcích odkazuje k futurismu, aby následně vytvořil osobitou teorii, která měla mnoho názvů, z nichž nejznámější byl tzv. suprematismus (Kazimir Malevič), ale také monismus, radiantismus a produktivismus.

V Rusku nebyla v té době překážka režimu a společnosti, ta zde byla po Velké říjnové socialistické revolucí revoluční dostatečně, architekti se s ní ztotožnili. Vznikají dva póly:

Realismus - Antoine Pevsner a Naum Gabo vydávají v roce 1920 Realistický manifest – líčový text ruského konstruktivismu. Ten je podán jako čisté umění, jež se napříště rozchází se základními prostředky uměleckého vyjádření - linie, čáry, barvy, objemy.

Produktivismus - Alexandr Dorčenko, Varvara Stěpanova, Vladimir Tatlin – umění rozšířeno do průmyslové výroby.

Oba póly ale směřují k abstraktnímu umění, které se stává základním vyjadřovacím prostředkem budoucí tvorby. Vytvářejí setaké nové stavební typy – kulturní domy, kolektivní domy,… převažují dynamické abstraktní formy.

Abstrakce se dostává i do politických letáků, do masových prostředků komunikace polititky s obyvatelstvem, dostává ideologický nádech.

V rámci hnutí vzniká mnoho spolků a sdružení, má tak bohatou vnitřní strukturu (ASNOVA, OSA = sdružení soudobých architektů, VOPRA, VANO). Existoval i kontakt se zahraničními hnutími.

Pavilon SSSR

Pavilon SSSR na výstavě v Paříži

Věž internacionály

Věž třetí internacionály

Konstruktivismus následně nenalezl pochopení u politických představitelů (Stalin, Zdanov) a i díky špatným podmínkám v technologiích a ekonomii se většinu staveb nepodařilo zrealizovat. Následně byl konstruktivismus zcela odstraněn.

Suprematismus

Suprematismus založil Kazimir Malevič. Šlo o estetický směr, který měl být intuitivní a dynamický, skládající se jak z vědeckého, tak i mystického prvku, jako rovnice E=mc2, elegantní jednoduché řešení pro celý svět.

Suprematismus vznikl uveřejněním obrazu Černý čtverec na bílém pozadí. Pro suprematismus jsou typické čistá geometrie, racionalita, pohyb. Je očividné, že čerpal z futurismu a neoplasticismu, v grafice ale došel až do takové míry abstrakce, kam nikdo nikdy předtím - viz obraz Bílá na bílém.

SUprematismus je spojen právě s konstruktivismem, který doplnil o měkčí a jakoby rychlejší principy. Sdílel s ním i osud - zákaz pod převahou sovětského realismu.

Suprematismus

Skici supramatické architektury, Iakov Černigov


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.