MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Funkcionalismus

Funkcionalismu je finálním a mezinárodním stylem modernismu. Má přímou návaznost na Sullivanovu poučku „Form follows function“ (forma následuje funkci). První knihou o mezinárodním stylu byla Prvky funkcionální architektury od italského architekta Sartoria. V zahraničí se začal používat název modernismus či mezinárodní styl, u nás zásluhou Teigeho pak funkcionalismus. Meziválečný modernismus byl rozšířený zejména mezi pokrokově smýšlejícími architekty a umělci. Důležité aspekty tvorby:

Individuální stavby modernismu (funkcionalismu)

Palác

Palác vzorkových veletrhů

Lyceum

Francouzské gymnasium v Dejvicích

Tugendhat

Vila Tugendhat, © http://czechcentres.cz


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.