MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Německý expresionismus

Architektura expresionismu navazuje na expresionistické malířství a na secesi, z které se vyvinula. Oproti měkké a organické secesi jsou zde ale zvýrazněny dynamika, váha a výraz - exprese. V podstatě si tak expresionismu ponechává ze secese jen materiály a řešení detailů (kovové lucerny, velkoplošné vitráže, rozvolněné a abstrahované řádové tvarosloví). Expresionistické stavby totiž působí buď dynamicky, jako kdyby někam směřovaly, nebo těžce, až brutálně. V tom tkví jasná příbuznost s kubismem, oproti němu má ale expresionismus často měkčí tvary a linie a hlavně obvykle používá různobarevné (nejčastěji modrá, červená a žlutá) režné zdivo.

1905 - založena umělecká skupina Die Brücke.

1918 - založeny radikální skupina Novembergruppe a skupina Arbeitsrats für Kunst. Ta definuje šest programových bodů nové architektury.

1919 - ustanoven expresionismus

1920 poprvé použit název expresionimus, vychází Ruf zum Bauen (výzva ke stavění).

Chile haus

Chile Haus

Farben

Vstupní hala továrny I. G. Farben

Rudolf Steiner a antroposofická společnost v Dornachu

Antroposofická společnost zprostředkovávala duchovní hodnoty a praktiky východu. Snažili se své poslání podpořit pomocí uměleckých děl. RUdolf Steiner navrhl pro antroposofickou společnost postupně několik budov, které z expresionismu vycházely, ale postupně ztratily veškeré řádové detaily, přestaly mít fasády z režných cihel a byly tvarovány mnohem kubističtěji, i když na kubismus opět příliš měkce.


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.