MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Etruskové

Etruská kultura má neznámý původ, během starověku ale přejímala řecké prvky a mísila je s vlastními motivy. Naopak od Etrusků přejímali Římané, kteří se sjednotili právě za účelem válčení s Etrusky. Za svůj eklekticismus se Římané později styděli a snažili se veškeré stopy po Etruscích zahladit, takže ti byli objeveni až v devatenáctém století.

Etruskové nikdy nevytvořili souvislý stát, podobně jako Řekové měli jen městské státy, díky čemuž je dokázali porazit Římané.

Chrámy

Nadzemní etruská architektura se prakticky nedochovala, pravděpodobně ale používali v největší míře dřevo, méně pak cihly a kámen. Dochovaly se hlavně kameninové sochy se zřejmým vlivem archaického Řecka ze štítů chrámů. Chrámy byly podle Vitruvia podobné Řeckým, jen menší, s přesahující střechou, čtvercového půdorysu, obvykle se třemi svatyněmi na zadní a sloupy na přední polovině. Stály na vyvýšeném pódiu a přístup měly jen zepředu. Toto uspořádání později přejali Římané.

Klenby

Brána

Porta Augusta, etruská brána v Perugii.

Etruskové převzali od Řeků užívání pravé klenby, ale zdokonalili ji. Dochovaly se ale jen městské brány (Porta Augusta, Perugia; Porta all Acro, Volterra) a kanalizace (slavná Cloaca Maxima, Řím).

Hrobky

Etruské hroby nám o svých tvůrcích přináší nejvíce znalostí. Šlo o zděné obdélníkové místnosti umístěné pod zemí (některé dokonce ani nebyly vyloupeny), tumuly (kuželovitá nadzemní stavba s jedním centrálním nebo více obvodovými vnitřními prostory – BANDITACCIO, Cerveteri), nebo také o do tufu tesané místnosti. Vnitřní prostory imitují zděnou architekturu, jsou zde často vytesané kanelované pilíře, sloupy s aiolskými hlavicemi, trámové stropy, lichoběžníkové dveře s přečnívajícím překladem (etruské uši) a také imitace předmětů denní potřeby. Hrobky, které nebyly zdobené reliéfy, byly vymalovány.

Etruskové podle Vitruvia žili v domě s centrálním atriem, do kterého ústily ostatní místnosti. Z tohoto vzoru se vyvinul klasický římský dům.

Etruské hrobky

Etruské hrobky v Banditacciu.