MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Eklektismus

Od 60. let 19. stol. se přestávají používat čisté historizující slohy, začínají se míchat a kombinovat, prosazuje se větší volnost a architektonická svoboda, dochází k synkrezi, stylu, který umožňuje kombinovat prvky jednotlivých stylů na jedné stavbě. Porušují se obvyklé harmonie a proporce, stylové prvky jsou rozdílné i velikostí , často monumentalizují až do absurdních rozměrů. Jinak se pracuje i s formami (longitudinální forma s vloženou centrálou, sakrální formy ve světské architektuře apod.). Stavby ale v sobě často skrývají moderní konstrukce a dispozice. Architektura v této podobě přežívá až do prvních let 20. stol., i když se už souběžně formuje odlišná koncepce i výraz, označovaný u nás jako secese.

České země

Fellner und Helmer

- vídeňská architektonická kancelář, u nás nejvýznamnější historizující architektonická firma. V našich zemích púsobila od 80. let do začátku 10. století, umírněnější, jasně čitelné prvky (klasicistní průčelí, neorenesanční vstup,… obálky budov však nijak nekomunikují se stylově odlišným interiérem).


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.