MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Československo po válce

Kontinuita funkcionalismu

Socialistický realismus v Československu (1951–1957)

V roce 1948 došlo ke změně politického systému, moci se chopila komunistická strana řízená Moskvou. Byly zrušeny privátní ateliéry, navrhování se stalo předmětem kolektivu, vznikly centrální stavební závody, vznikly Stavoprojekty, ty se časem změnily v Krajské projektové ústavy, architektura přestala být svobodným povoláním, zanikla také zodpovědnost.

Dosavadní styl architektury byl odmítnut, nastal návrh k tradičním klasicizujícím hodnotám. Architektura měla být obsahem socialistická a formou národní, její podobu určuje strana. V roce 1951 (rok úmrtí Karla Teigeho, významného meziválečného teoretika) začal vycházet časopis Sovětská architektura.

Národní forma u nás byla nalezena v renesanci, lidové architektuře, baroku, rondokubismu (oficiální styl nového Československa po první světové válce).

Významným a důsledně uplatňovaným principem se stala typizace a průmyslová prefabrikace (bytová výstavba a vybavenost). Je založena státní typizační instituce (Studijní a typizační ústav pod vedením Ericha Kohna).

Styl skončil kolem roku 1958, zejména v souvislostí s účastí na Expo 58.


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.