MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Le Corbusier a purismus

Výtvarný a architektonický purismus se zformoval ve Francii, protagonisty jsou Amédée Ozenfant a Charles Edouard Jeanneret (Švýcar, od 1915 v Paříži, později si říkal Le Corbusier, samouk a výtvarný umělec).

Podstatou směru je jednoduchost formy, prostá skladebnost elementárních prvků – geometrických objemů. Le Corbusier jej později rozvedl a zkoncipoval jako základ moderní architektury, uváděné též jako nová věcnost.

Le Corbusier se po přestěhování do Paříže vžil do role proroka moderní tvorby, silně pod uplatněním železobetonu, který poznal v ateliéru Auusta Perreta.

Ver une architecture, 1923, nejčtenější kniha o moderní architektuře v celém 20. století. Racionální ppřístup k řešení domu, abstraktní a formálně jednoduchá estetika stavebního díla. Propagace průmyslového designu přepisujícího tvary aut, letadel, vzducholodí, parníků – kajuty. Kajuta se dostává i do architektury v podobě kabiny, kde je na minimální ploše soustředěno vše potřebné. Sériová výroba, standardizace, prefabrikace. Dům je stroj na bydlení, architektura se stává nástrojem.

Savoy

Vila Savoy

Pět bodů moderní architektury

Ve svém raném období se soustředil na návrh dvou základních modelů architektury – systém Dom-Ino a Citrohan. Oba byly i teoretickým přínosem, ztvárněným 1926 do podoby pěti bodů moderní architektury:

  1. Dům na pilotách (sloupech) vyzdvižený nad terén.
  2. Volný půdorys umožňující libovolné umístění vnitřních příček.
  3. Zahrada na střeše.
  4. Pásové průběžné okno.
  5. Předsazená nenosná fasáda.

Definici LC doplnil prohlášením, že stavby, které tyto body přesně nesplní, nebudou moderní. Nic tedy nepředkládal odůvodněn argumenty, nýbrž dogmatické pravdy. LC prosazoval volnou dispozici, zcela ji ale fixoval svými představami o rozvržení místností ji ale zcela fixoval.

Urbanismus

V urbanismu se LC soustředil na řešení problémů měst s důrazem na obytné zóny, kde základní jednotkou nebyl dům, ale byt. Inspirace průmyslem a továrními komplexy. Uplatňuje princip zlatého řezu, později přidal tzv. modulor, dělitelnou mírou odvozenou z výšky lidské postavy a zvednuté paže.

Nejvýznamnější stavby a návrhy


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.