MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Chicago School

Rozkvět chicagské školy souvisí s železnými konstrukcemi. Po pořáru 1871 potřebovalo město rychlý koncept nové výstavby, Zrodil se mrakodrap a ocelová skeletová konstrukce (sloup, průvlak, trámy, keramické výplně ztužené betonem ukrývajícím také rozvody a pokrytým prkny), která umožnila rychlý nárůst ploch především pro komerční účely v centru. Výškové budovy byly podmíněny vynálezem bezpečnostního výtahu v roce 1857 (v New Yorku, na parní pohon, firma OTIS, při poruše hnacího systému se kabina zastavila).

Výška domů byla regulovaná, spodní půdorys směl sahat jen do určité výšky, pak musel následovat odskok kvůli lepšímu oslunění ulic. Původní představa urbanistů byla, že odskočené nástavby budou mít různé historizující, nejčastěji novogotické podoby, to však vůbec nesouviselo s moderní konstrukcí.

Standard a typizace se staly důležitými pojmy, které se racionálně uplatnily v nebývalém rozsahu, například i u rodinných domů, které se stavěly systémem Balloon frame, z typických hranolů spojovaných jen hřebíky.

Louis H. Sullivan

Nejvýznamnějším architektem chicagské školy byl Louis H. Sullivan. Je autorem nejslavnější proklamace – poučky moderní architektury „Form Follows Function“, tedy „forma následuje funkci“.

Zcela jednoduchá a racionální byla vnitřní dispozice domů. Mrakodrapy se nacházely na nárožích čtvercových bloků a dvě jeho zdi tak byly takzvaně požární, z většiny slepé. Tomu musela odpovídat dispozice uvolněná skeletovým systémem. Veškeré vedlejší provozy, komunikace a instalace, tedy schodiště, výtahy a hygienické zázemí byly umístěny právě u požární zdi.

Objevují se nahoru vysouvací trojokna, později takzvaná bow window, trojokna v podobě arkýřů.

Dekorativnost architektury je odlišná od evropské architektury, je zde snaha o vyjádření národního stylu (Sullivan, i teoretické traktáty).

První mrakodrapy

Auditorium Hotel Theatre Building

Auditorium Hotel Theatre Building

Flatiron Building

Flatiron Building, New York

Kolumbijská výstava v Chicagu

Kolumbijská výstava byla univerzální výstavou věnovanou objevení Ameriky (na počest Kryštova Columba), konala se roku 1893. Na ní se ukázalo, že architekti mrakodrapů svá díla nepovažovali za velkolepou architekturu, nýbrž jen za komerční díla. Výstavu totiž vyřešili v klasické řádové architektuře a snažili se vytvořit iluzi lesku starých evropských paláců z bílého mramoru.

Je ale možné, že to tak ve skutečnosti nebylo a zahalení Kolumbijské výstavy do mramoru mělo jen navodit iluzi starého kontinentu a o moderní architekturu se záměrně nikdo nepokoušel. Jisté totiž je, že od doby prvních mrakodrapů se jejich vývoj nezastavil, naopak se mrakodrapy staly jedním ze symbolů moderní doby a mdoerní architektury.


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.