MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Bauhaus

Bauhaus vznikl roku 1919 ve Výmaru jako pokračování Akademie výtvarných umění a Uměleckoprůmyslové školy. Vychází První manifest Bauhausu s expresivním dřevorytem Katedrála socialismu (Lyonel Feininger). Ředitelem se stává Walter Gropius (Památník obětem války, 1921). 1923 vydává Gropius Program Bauhausu a malíř Georg Muche navrhuje Atriový ocelový dům.

Bauhaus byl moderní nekonvenční učiliště. Jeho myšlenka je založená na užití uměleckého řemesla nikoli jako cíle, ale jako prostředku vzdělání moderních architektů. Jde tedy v podstatě jen o přetavené myšlenky Arts and Crafts.

Učiliště vyučovalo architektuře až na konci studia (po více než třech letech), podstatná část výuky byla věnována uměleckým řemeslům (materiály a barvy). Škola se soustředila na spolupráci s výrobní sférou, měla velkou provázanost s praxí – vše, co se vymyslelo, se využilo, firmy také zadávaly zakázky. V nábytku se prosadily zámkově upravované trubkové konstrukce, které nahradily ohýbané bukové dřevo.

Ve škole působí především abstraktní umělci. Formálně se tedy škola orientovala avantgardním směrem. Architekty byly hlavně ředitelé (Gropius, Meyer 1928, van der Rohe 1930).

V roce 1925 se Bauhaus stěhuje do města Dessau a na základě principu výuky zde Walter Gropius staví novou školní budovu.

1933 je Bauhaus po nástupu nacismu k moci zrušen. Moderní bstraktní architektura nevyhovala totalitnímu zřízení stavícímu na odkazech slavné nacionální historie.

Bauhaus

Bauhaus - školní budova v Dessau


Zpracováno na základě přednášek prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc. a doplňující literatury.