MENU
ÚVOD
ARCHITEKTURA
UMĚNÍ
HISTORIE
CESTOVÁNÍ
OSTATNÍ

ARCHITEKTURA

DĚJINY UMĚNÍ

HISTORIE

CESTOVÁNÍ

OSTATNÍ

KONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ

Baroko v Českých zemích

Přechodný styl

Počátek baroku je u nás spojen s architekty na dvoře císaře Rudolfa II. a jejich stylem na pomezí renesance, manýrismu a baroka. Významný byl také příchod jezuitů a tím pádem i protireformace.

Shrnutí – v období nejranějšího baroka se u nás objevují staby, jejichž styl kolísá od převažujícího vlivu manýrismu (matyášova brána), ke zcela neutrálnímui stylu na pomezí renesance a raného baroku (Valdštejnský palác) a …

Rané Baroko

Carlo Lurago

První velkou architektonickou osobností raného baroku u nás je Carlo Lurago, narozený v kraji Ticino a vyškolen v duchu pozdní renesance. Je u nás doložen poprvé v roce 1638 při přestavbě kostela sv. Salvátora v Klementinu, kde byla nad křížením vystavěna lehká ortogonální kupole s dřevěnou konstrukcí a empory v presbytáři, transeptu a nad vedlejšími loděmi. Stavba probíhala postupně, jak byly peníze. Renesanci od Baroka lze de rozpoznat lde štukatur – renesanční jsou jemné a lineární, barokní jsou velké, dynamické a figurální.

Naše raně barokní stavby nemají kupole, protože to bylo velmi složité a finančně nákladné, a chyběli na to zkušení architekti a bohatí stavebníci.

Vrcholné Baroko v Čechách

Giovanni Domenico Orsi

Ital z Vídně, v Praze žák Carla Luraga.

Francesco Caratti

Ital s renesančním školením.

Antonio Porta

Baptista Mathey

Příslušník římské francouzské umělecké komunity, do Prahy přiel jako dvorní architekt arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna. Přinesl římskou vrcholně barokní architekturu umírněného a mírně klasického typu.

Shrnutí – J.B.M. přinesl vyspělý římský barok spíše klasicizujícího ražení, ale i tak přišly prvky do té doby zcela nezvyklé. Klíčový je ovšem samotný přímý vliv baroku na českou architekturu.

Giovanni Battista Alliprandi

Školen ve Vídni u architekta F. Martinelliho, v jednotlivostech už předjímá dynamické baroko.

Kryštof Dientzenhofer

Kryštof Dientzenhofer přinesl do českého baroka další prvky vrcholného dynamického baroka. V jeho stavbách tak najdeme například různé proniky oválů, zdobené dekory zvláštních srostlic.

František Maxmilián Kaňka

Ottavio Broggio

Jakub Auguston mladší

Jednotlivé barokní stavby

Kilián Ignác Dientzenhofer (1689-1751)

Nejvýznamnější architekt českého baroka, jeho otec Kryštof mu chtěl vynahradit vše, co viděl jako své nedostatky, a tak měl Kilián gymnaziální a vysokoškolské vzdělání. Dlouho se pak školil ve Vídni u J. L. von Hildebrandta, byl v Římě (Boromini) i v Turíně (G. Guarini).


Související články


Zpracováno na základě přednášek PhDr. Rudolfa Pošvy, CSc. a doplňující literatury.